Remont torowiska w Grudziądzu [zdjęcia]

Zaktualizowano

Nasza firma FPHU Hydro-Sprzęt H. Kankiewicz prowadzi prace modernizacyjne torowiska w Grudziądzu wzdłuż ulicy Chełmińskiej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Laskowickiej.

Zakres prac wykonywanych przez naszą firmę obejmuje prace rozbiórkowe takie jak rozebranie kostki brukowej, demontaż szyn i podkładów tramwajowych, wykopy szerokoprzestrzenne pod nowe warstwy podtorza. Kolejnymi etapami naszych prac są nasypy warstwy stabilizującej i kamienia łamanego.

Prace prowadzone są odcinkami, a ruch zamykany jednostronnie, aby prace jak najmniej były uciążliwe dla ruchu drogowego.

Na odcinku na którym prowadzimy prace generalnym wykonawcą jest konsorcjum firm MTM i Rajbud, a wartość inwestycji wynosi 48,785 mln zł brutto. Koniec prac planowany jest z końcem października 2022 roku.

Zobacz pełną ofertę