Melioracje

Zaktualizowano

Melioracje wodne– zespół czynności mających na celu poprawę stosunków wodnych w glebie poprzez odprowadzenie  nadmiaru wody lub odpowiednie nawodnienie.
Specjalizujemy się w zadaniach takich jak:
– Odmulanie, oczyszczanie, przekopy rzek, kanałów
– Budowa zbiorników retencyjnych
– Budowa drenaży

Zobacz pełną ofertę